top of page

Om dirigenten

simon_skyttemyr_ved_piano.jpeg

Simon G. Skyttemyr

Fra høsten 2022 har koret fått en fast dirigent, nemlig Simon G. Skyttemyr. Under pandemien hadde Simon et års virke som kantor i Kolbotn menighet, men tok så pause for videre musikkstudier. Han ble gjeninnsatt som kantor, og derved også korets dirigent, i full stilling i Kolbotn menighet høsten 2022. 

Simon har sin utdannelse i kirkemusikk og musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Under pandemien tok Simon ytterligere musikkstudier før han ble gjeninnsatt høsten 2022 som kantor og derved også korets dirigent.

Som den første oppgaven i 2022 instruerte Simon koret til en Allehelgenskonsert. Simon dirigerte konserten med koret, lokale strykere - ledet av Ingvild Habbestad, barytonsangeren Olle Holmgren, og Per Anders Håvelsrud ved orgelet. Konserten ble en stor opplevelse - endelig kunne koret gjennomføre en konsert etter pandemien.

 

Den neste konserten Simon tok med koret var Mendelssohn-konserten i mars 2023 sammen med Con Amore og Greverud kammerkor. Simon arbeidet med Sofiemyr kammerkor om korstemmene og foredraget, og ved konserten satt han ved kirkeorgelet. Han behersker orgelet og taktstokken med stor dyktighet!

Kormedlemmene gleder seg til fremtidige konserter med Simon! 

Foto: Torstein Egeland

Anker Bernt Nordset
Koret_hjemmeside_03.jpg

Foto: Torstein Egeland

Bernt Nordset

Bernt Nordset, tidligere kantor i Kolbotn menighet, startet Sofiemyr kammerkor i 1988 og var dets dirigent frem til han gikk av med pensjon i 2018. Han bygget opp et solid kor med entusiastiske sangere, og under hans ledelse bygget koret opp et omfattende repertoar av kormusikk og korarrangementer. Oversikten over tidligere konserter gir en oversikt over alle konsertene han arrangerte med koret, det være seg i Norge eller på flere arrangementer i utlandet, se Tidligere store konserter og Øvrige konserter.

Den største konserten Bernt tok koret med på
 var trolig, sammen med Moss korforening, fremførelsen av oratorieverket Elias etter Mendelssohn. To dobbeltkor, fullt orker med strykere og blåsere, og åtte solister gjorde konserten til en ytterst krevende oppgave å instruere og lede. Det var magisk og uforglemmelig å delta, og publikum ga langvarig stående applaus! 


Æresmedlem av Sofiemyr kammerkor

Ved julekonserten 9. desember 2023 ble Bernt Nordset utnevnt til æresmedlem av Sofiemyr kammerkor "for sin særdeles musikkfaglige dyktighet, formidlingsevne, store konsertopplevelser, varme og omsorg for alle kormedlemmene i 29 år". 

Bildet  viser korets styreleder, Steinunn Einarsdóttir Thorlacius Egeland, overrekke diplomet som bekrefter at Bernt er blitt æresmedlem av koret.
 
IMG_1127.jpeg
Anker BN æresmedlem

Foto: Aina Sveen

bottom of page